Współpraca

Dokonujemy zakupów owsa w ciągu całego roku na terenie praktycznie całej Polski. Warunkiem koniecznym do ustalenia poziomu ceny za oferowane zboże jest otrzymanie uśrednionej próbki z przyszłej partii transportowej, która zostaje poddana badaniom w niezależnym laboratorium. Po ustaleniu ceny zakupowej zboża, w celu zabezpieczenia transakcji dokonujemy przedpłaty na konto sprzedającego. W ciągu trzech dni od dokonania przedpłaty zboże odbieramy własnym transportem.

Od klienta wymagamy aby dokonał zgłoszenia działalności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 183/205 z dnia 12 stycznia 2005 r., ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz i został wpisany do rejestru paszowego. Niniejsze zaświadczenie wystawia Powiatowy Lekarz Weterynarii.