Pellet

Oferujemy cało-samochodowe dostawy peletu do spalania przemysłowego :

 

 pelet rolny z mieszanki biopaliw rolnych

 -średnica 8 mm

-wilgotność bezwzględna 8-12%

-wartość opałowa 15 – 16 GJ/Mg

-zawartość popiołu max 6%

 

 pelet ze słomy

 -średnica 8 mm

-wilgotność  bezwzględna 10-15 %

-wartość opałowa 14,5 GJ/Mg

-zawartość popiołu max 10%

 

pelet drzewny

-średnica 8 mm;

-wilgotność bezwzględna 8- 12%

-wartość opałowa 16,5 – 17 GJ/Mg

-zawartość popiołu max 2%