Ceny w skupie

Owies konsumpcyjny - 470 zł/t

Pszenica konsumpcyjna - 550 zł/t

Jęczmień - 490 zł/t

Żyto - 430 zł/t